02 / 10

Alpha GPC w sportach walki

Więcej niż suplement na pamięć. Alpha-glicerylofosforylocholina (Alpha-GPC) jest nośnikiem choliny oraz prekursora fosfatydylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym. W przeciwieństwie do choliny, alpha GPC przechodzi przez barierę krew-mózg. Substancje tą można przyjmować w postaci suplementu diety, ale można znaleźć ją również  w produktach żywnościowych.

Poniżej przedstawiono źródła naturalnego alpha GPC (mg/100 g produktu).

Żródło: www.neuroexpert.org

Więcej choliny w mózgu to większa produkcja acetylocholiny, która wpływa na polepszenie  koncentracji i pamięci i właśnie zazwyczaj w takim kontekście zaleca się stosowanie tego suplementu diety. Okazuje się jednak, że korzyści z suplementacji odnoszą również zawodnicy sportów walki, a także innych sportów takich jak crossfit, trójbój siłowy czy lekkoatletyka. Zalety:

Zwiększenie siły

Głównym mechanizmem zwiększania siły u sportowców jest zwiększenie poziomu hormonu wzrostu. Najprawdopodbniej substancja ta nasila wydzielanie GHRH (hormon uwalniający hormon wzrostu), który stymuluje przedni płat przysadki mózgowej do produkcji i uwalniania większej ilości hormonu wzrostu (1).

W jednym z badań po podaniu 1000mg alpha GPC zaobserwowano wzrost poziomu hormonu wzrostu po 60 minutach (2).

W innym badaniu stwierdzono zwiększenie poziomu GH 90 minut po podaniu 600mg alpha GPC ( na czczo). Ponadto w tym badaniu odnotowano o 14% większą siłę w trakcie wyciskania na ławce (3).

Kolejne badanie w którym uczestnikom podawano 600mg alpha GPC dziennie potwierdza, że po 6 dniach suplementacji dochodzi do wzrostu siły dolnych partii ciała w ćwiczeniach izometrycznych (4).

Refleks i zdolności psycho- motoryczne

Parametry te- jak wiadomo- są niezwykle istotne w sportach w których ważny jest refleks oraz  sprawna koordynacja oko- ręka. Przeprowadzono dotychczas kilka badań, w których stwierdzono istotną poprawę czynności psychomotorycznych u osób, które przyjmują cholinę (której alpha GPC jest przenośnikiem) (4,5). Zjawisko to jest spowodowane sprawniejszym działaniem płytki nerwowo- mięśniowej oraz zwężeniu źrenic, dzięki czemu ich reakcja na bodziec jest szybsza.

Profilaktyka encefalopatii pourazowej

Dotychczasowe badania sugerują ponadto, że cholina  przynosi bardzo duże korzyści w walce z chorobami centralnego układu nerwowego. Naukowcy dowiedli, że cholina obniża poziom homocysteiny, która może powodować m.in. problemy z pamięcią. W badaniach dowiedziono, że stosowanie preparatów bogatych w tę substancję poprawia pamięć oraz funkcje poznawcze. Nie ma niestety badań prowadzonych na zawodnikach sportach walki, jednak skuteczność choliny udowodniono u osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne postacie otępienia.  Zwiększenie ilości choliny w diecie lub suplementacja przyczyniają się do opóźnienia wystąpienia problemów z pamięcią i zachowaniem, który wynikają z powtarzalnych urazów głowy nazywanych w sportach walki encefalopatią pourazową (6,7)

Jak widać alpha- GPC jest substancją o wielokierunkowym działaniu, która, pomimo, że dotychczas bardzo niedoceniania, niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści dla zawodników sportów walki.

 

Literatura:

  1. Ceda GP1et al. alpha-Glycerylphosphorylcholine administration increases the GH responses to GHRH of young and elderly subjects. Horm Metab Res. 1992 Mar;24(3):119-21.
  2. Kawamura T Glycerophosphocholine enhances growth hormone secretion and fat oxidation in young adults. 2012 Nov-Dec;28(11-12):1122-6.
  3. Bellar D, LeBlanc NR, Campbell B. The effect of 6 days of alpha glycerylphosphorylcholine on isometric strength. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:42. Published 2015 Nov 17
  4. Knott V, de la Salle S, Smith D, Choueiry J, Impey D, Smith M, Beaudry E, Saghir S, Ilivitsky V, Labelle A. Effects of acute CDP-choline treatment on resting state brain oscillations in healthy volunteers. Neurosci Lett. 2015 Mar 30; 591():121-5.
  5. Naber M, Hommel B, Colzato LS. Improved human visuomotor performance and pupil constriction after choline supplementation in a placebo-controlled double-blind study. Sci Rep. 2015;5:13188. Published 2015 Aug 14.
  6. De Jesus Moreno Moreno M1. Cognitive improvement in mild to moderate Alzheimer’s dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Clin Ther. 2003 Jan;25(1):178-93.
  7. Lee SH1et al. Late treatment with choline alfoscerate (l-alpha glycerylphosphorylcholine, α-GPC) increases hippocampal neurogenesis and provides protection against seizure-induced neuronal death and cognitive impairment. Brain Res. 2017 Jan 1;1654(Pt A):66-76.