Kwestionariusz Adam

Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź czy potrzebujesz
optymalizacji męskich hormonów.
  1. Czy obserwuje Pan obniżenie popędu płciowego?
  2. Czy odczuwa Pan braki energii?
  3. Czy obserwuje Pan spadek siły mięśniowej lub pogorszenie formy fizycznej?
  4. Czy odnotował Pan spadek zadowolenia z życia?
  5. Czy obniżył się Panu wzrost?
  6. Czy bywa Pan częściej smutny i/lub w złym humorze?
  7. Czy erekcje bywają słabsze?
  8. Czy zauważył Pan ostatnio obniżenie aktywności ruchowej?
  9. Czy robi się Pan śpiący po obfitym posiłku?
  10. Czy miewał Pan ostatnio trudności z wydajnością w pracy?