24 / 11

Jakie są dowody naukowe na działanie suplementów i terapii odchudzających?

Suplementy i terapie odchudzające są sprzedawane jako bezpieczne i skuteczne, niestety rynek suplementów jest mało uregulowany. Lekarze i dietetycy, którzy doradzają swoim pacjentom w kwestii utraty wagi, muszą opierać swoje zalecenia na starannie wyselekcjonowanych badaniach, których jest zdecydowanie mniej niż tych dotyczących leków na receptę.

Poniżej przedstawiam Wam przegląd 315 badań z randomizacją w których oceniano skuteczność 14 suplementów diety i alternatywnych terapii sprzedawanych w celu utraty wagi

Akupunktura
45 badań,
Tylko 2 badania były dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
W 18 badaniach zaobserwowano zmianę masy ciała o mniej niż 5% i 5 kg,
Dwa badania o niskim ryzyku błędu systematycznego wykazały brak lub nieznaczną utratę wagi.

 

Wapń z witaminą D
22 badań,
Tylko 5 badań było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
W żadnym z badań nie zaobserwowano zmiany masy ciała.

 

Chitozan
9 badań,
Tylko 1 badanie było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego; odnotowano w nim utratę wagi o 2,3 kg w ciągu 6 tygodni.

 

Czekolada/kakao
6 badań,
Tylko 1 było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
Nie odnotowano w nim zmiany wagi.

 

Chrom
6 badań,
Tylko 3 były dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
Tylko w 1 badaniu odnotowało utratę masy ciała 1,4 kg w ciągu 72 dni.

 

Efedryna z kofeiną
31 badań,
10 badań było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
W 5 badaniach wykazano utratę masy ciała od 0,3 do 4,9 kg.

 

Garcinia cambogia
15 badań,
Tylko 4 były dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
W 2 badaniach wykazano utratę masy ciała od 1,3 do 3,6 kg.

 

Zielona herbata
30 badań,
16 badań było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
Tylko w 2 badaniach pacjenci zgłosili utratę masy ciała od 1,5 do 1,7 kg.

 

Guma guar
5 badanych pacjentów,
Tylko 1 zgłosił utratę wagi 2,9 kg w ciągu 4 miesięcy.

 

Sprzężony kwas linolowy (CLA)
31 badań,
5 badań było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
Tylko w 1 badaniu odnotowano utratę masy ciała od 1,5 do 3,0 kg.

 

Mindfulness (uważność, medytacje)
22 badań,
Tylko 2 badania dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
W pozostałych 6 badaniach zaobserwowano utratę wagi.

 

Fenylopropyloamina (PPA, środek zmniejszający apetyt i zmniejszający przekrwienie, który jest sprzedawany tylko na receptę w Stanach Zjednoczonych)
5 badań,
Tylko 1 badanie było dobrze zaprojektowane z niskim ryzykiem błędu statystycznego,
Nie odnotowano zmiany wagi.

 

Pirogronian
7 badań,
Każde z nich ma małą wartość statystyczną
W 4 badaniach wykazano utratę wagi w zakresie od 0,1 do 1,2 kg.

 

Ekstrakt z białej fasoli
7 badań (które trwały 30–60 dni i stosowano dawki od 445 do 1000 mg/dobę),
Każde z nich ma małą wartość statystyczną,
W 3 badaniach wykazano utratę wagi w zakresie od 0,4 do 2,93 kg.

Wnioski

Dowodu naukowe, którymi dysponujemy są słabej jakości — tylko 16,5% badań charakteryzowało się niskim ryzykiem błędu systematycznego. Wniosek: nie mamy wystarczających dowodów, aby rekomendować większość popularnych substancji, które sprzedawane są i rekomendowane jako „suplementy odchudzające”. Także analizujmy kupowane suplementy i nie wierzmy zawsze producentom suplementów i ich zapewnieniom o bajecznej skuteczności ich produktów 😊

Źródło: www.examine.com